Menestystä yksilöille ja organisaatioille
Aurea Valmennus on erikoistunut tavoitteellisella, ratkaisu- ja
voimavarakeskeisellä työotteella toteutettuihin esimies-, avainhenkilö- ja
työyhteisövalmennuksiin. Päämenetelminä ovat coaching, työnohjaus sekä
osallistava koulutus.

Kehittämistyön perustana on usko ihmisen omiin voimavaroihin sekä osaamisen ja
ratkaisujen löytymiseen valmennettavasta itsestään. Valmentaja tukee, auttaa ja
haastaa näiden voimavarojen ja osaamisen löytämisessä ja kehittämisessä.
Viitekehys pohjautuu kokemukselliseen oppimiseen ja positiiviseen
psykologiaan.

Aurea Valmennuksen yrittäjän Anja Hyysalon vahvuutena on tunnustettu alan
osaaminen sekä yli 20 vuoden työkokemus liike-elämän asiakaspalvelu-,
asiantuntija- ja esimiestehtävistä.

Anja Hyysalolla on Certified Business Coach (CBC)sertifikaatti. Hän on
kansainvälisen ammatticoachien järjestön ICF:n (International Coaching
Federation) Suomen osaston perustajajäsen ja on mukana myös mm. Suomen
Työnohjaajat ry:n, Johdon Työnohjaajat ja Mentorit ry:n sekä Suomen Coaching
-yhdistyksen toiminnassa.

Lisää tietoa Aurea Valmennuksesta ja Anja Hyysalosta löydät viereisistä
linkeistä.