Anja Hyysalo
Anja Hyysalo perusti Aurea Valmennuksen toimittuaan yli 20 vuotta monipuolisissa yrityselämän asiakaspalvelu-, asiantuntija- ja esimiestehtävistä sekä esimiestyön, vuorovaikutuksen ja työhyvinvoinnin kouluttajana ja konsulttina.

Työnohjaus- ja coaching -kokemusta hänellä on erityisesti esimiesten, johtoryhmien ja työyhteisöjen valmennuksista.

Koulutuksia ja konsultaatioita hän on tehnyt erityisesti pk-yrityksissä, mm. taloushallinnon, kaupan, tekniikan ja logistiikan toimialalla.

Valmennuksissa hänellä on tavoitteellinen, ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työote, joka pohjautuu kokemuksellisen oppimiseen. Koulutuksissa käytetään osallistavia menetelmiä ja lähdetään asiakkaan omasta tilanteesta ja tavoitteista.

Kehittämistyön perustana on usko valmennettavan omiin voimavaroihin ja osaamisen löytymiseen valmennettavasta itsestään. Valmentaja tukee, auttaa ja haastaa valmennettavaansa osaamisen ja yksilöllisten voimavarojen löytämisessä, kehittämisessä ja koko potentiaalinsa hyödyntämisessä.

Alan koulutus:
Certified Business Coach, Business Coaching Institute 2007
Työnohjaaja- ja prosessikonsulttikoulutus, Turun Yliopisto 2003-2006
Kouluttajaksi ja konsultiksi – valmennus, Turun Yliopisto 2002- 2003
KTM (Ekon.mag.) 1985 ja VTM 1986

Mukana seuraavien järjestöjen toiminnassa:
International Coaching Federation, ICF Finland (perustajajäsen)
Suomen Coaching-yhdistys ry
Suomen Työnohjaajat ry
Johdon Työnohjaajat ja Mentorit ry
HENRY ry
Suomen Enneagrammiyhdistys ry
Eduksi kehittäjäverkosto ry