Coaching on johdon tai avainhenkilöiden luottamuksellista ja tavoitteellista valmentamista.
Coachingissa on olennaista ratkaisujen, vaihtoehtoisten toimintatapojen ja oivallusten syntyminen valmennettavassa itsessään.

Coach ei anna valmiita ratkaisuja, vaan ohjaa ammattitaidollaan valmennusprosessia sekä auttaa, haastaa ja tukee valmennettavansa kehittymistä mm. osuvien kysymysten ja sopivien välitehtävien avulla. Coaching-suhde perustuu täydelliseen luottamukseen.

Perusammattitaidon lisäksi coachilta edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä nähdä kokonaisuus ja erottaa siitä olennaiset, valmennettavan tavoitteisiin liittyvät asiat ja ilmiöt

Ammattitaitoisesti toteutettu Coaching
avaa valmennettavalle uusia näkökulmia
auttaa olemassa olevien ja piilevien voimavarojen hyödyntämisessä
tukee tavoitteiden saavuttamisessa, jopa ylittämisessä.

Coachin haastaessa ja tukiessa valmennettavaansa kehittymään ja ottamaan käyttöönsä kaiken osaamisensa, vahvuutensa ja voimavaransa, coachingista hyötyy yksilön ohella myös organisaatio. Parhaimmillaan coaching
edistää valmentavaa työotetta ja coachaavaa johtamistyyliä
parantaa työssä jaksamista, motivaatiota ja sitoutumista
tukee muutosten toteuttamista ja hiljaisen tiedon hyödyntämistä
parantaa työn tehokkuutta ja laatua sekä lisää luovuutta


Coaching on erityisen käyttökelpoinen menetelmä
uusien esimiesten kehittämisessä
uusiin tehtäviin siirryttäessä
muutosprosesseissa
avainhenkilöiden, esimiesten, johtajien ja johtoryhmien toiminnan kehittämisessä ja tehostamisessa
vuorovaikutuksen parantamisessa ja erilaisuuden hyödyntämisessä
uusien näkökulmien, vaihtoehtojen ja luovuuden löytämisessä


BUSINESS COACHING
esimiehille ja avainhenkilöille


EXECUTIVE COACHING
ylimmälle johdolle ja johtoryhmille


LIFE COACHING
uran taitekohtiin ja oman elämäntilanteen selkeyttämiseen
yksityis- tai työelämän muutoshaasteisiin
tavoitte voi liittyä esimerkiksi elämänmuutoksiin, uusiin ammatillisiin haasteisiin, itsetunnon ja voimavarojen vahvistamiseen, hyvinvoinnin edistämiseen sekä esimiestyön kehittämiseen.


TELECOACHING JA VIRTUAALICOACHING
puhelimitse, sähköpostitse tai muilla teknisillä apuohjelmilla kuten skypellä toteutettua coachausta
useimmiten 30 min. tai 45 min. kestäviä
soveltuvat esim. jonkin haasteellisen tilanteen tai tapaamisen etukäteissparraamiseen tai jälkitilanteen purkuun sekä muihin yksilöitäviin tilanteisiin tai ongelmiin