Työnohjaus on henkilökohtaista ohjausta työssä kehittymisen ja jaksamisen edistämiseksi.
Ratkaisu- ja voimavarakeskeisesti toteutetulla, kokemukselliseen oppimiseen pohjautuvalla työnohjauksella saavutetaan samansuuntaisia tuloksia kuin coachingilla. Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö-, ryhmä- tai työyhteisöohjauksena.

Ammattitaitoinen, koulutettu työnohjaaja auttaa työntekijää jäsentämään työtilanteitaan ja löytämään työhönsä uusia näkökulmia ja kehittämiskohteita. Työnohjaus on pitkäkestoinen prosessi, jossa työntekijä itse osallistuu aktiivisesti työnohjaajan tuella työnsä kehittämiseen ja työyhteisön kehittämis- ja muutosprosesseihin.

Työnohjaukset alkavat kartoitusvaiheella, jonka aikana kirkastetaan ohjausten tavoitteet. Työnohjaukset perustuvat pääasiassa luottamukselliseen, vuorovaikutukselliseen keskusteluun, dialogiin.

Työnohjauksen tavoitteena on
edistää ammatillista kasvua ja motivoida jatkuvaan oppimiseen
selkeyttää ja jäsentää työtehtäviä ja työrooleja
parantaa työhyvinvointia ja työssä jaksamista
parantaa vaikeiden työtilanteiden hallintaa ja auttaa löytämään uusia näkökulmia, ratkaisuja ja vaihtoehtoja
tukea muutoksissa ja parantaa muutoksen hallintaa


Onnistunut työnohjaus näkyy parannuksina
asiakaspalvelussa
työn tuloksissa
yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa
työtyytyväisyydessä ja motivaatiossa
vision, strategian ja tavoitteiden selkiytymisenä