Koulutukset ja valmennukset toteutetaan osallistavalla ja tavoitteellisella työotteella, kokemuksellisen oppimisen viitekehyksellä.
Koulutusten ja valmennusten tavoitteet ja sisältö sovitaan aloituskeskustelussa. Useimmiten aloitetaan asiakkaan kuvailemasta tarpeesta, ongelmasta, tilanteesta tai tavoitteesta, johon etsitään sopivin valmennusmuoto.

Asiakaskohtaisesti räätälöityjen koulutusten teemat voivat olla esimerkiksi seuraavista aihepiireistä:

ESIMIESTYO
Valmentava työote ja coachaava johtamistyyli
Muutosjohtaminen
Osaamisen tunnistaminen ja johtaminen
Esimies- ja alaistaidot
Tunnejohtaminen ja tunteet työyhteisössä
Onnistuneet kehityskeskustelut
Hiljainen tieto näkyväksi

ESIMIEHEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN KEHITTYMINEN
Ajankäytön hallinta ja itsensä johtaminen
Itsetuntemus ja itsensä johtaminen
Työhyvinvointi, työssä jaksaminen ja stressinhallinta

VUOROVAIKUTUSTAIDOT
Asiakaspalvelu
Työyhteisön vuorovaikutus
Enneagrammeilla tehoa toimivaan viestintään