Työhyvinvointi
Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen
Työhyvinvointikoulutukset ja työssä jaksaminen ovat yksi kysytyimpiä osa-alueita esimerkiksi henkilöstön virkistäytymispäiviin tai yhteisiin illanviettoihin. Aiheesta on räätälöity myös yritys- tai työpaikkakohtaisia koulutuksia jai työpajoja - joko koko päivän kestoisia tai esimerkiksi yhden tai useamman puolen päivän kokonaisuuksia. Valmennuksissa painottuu elämanhallinnan kokonaisuus, yksilölliset voimavarat, myönteisen asenteen ja itsetuntemuksen merkitys hyvinvoinnille. Tavoitteena on aktivoida osallistujat heidän omista lähtökohdistaan käsin. Kun yksilö voi hyvin, siitä hyötyy paitsi työntekijä itse, myös koko työyhteisö ja sen asiakkaat.


Työhyvinvointi- ja kehittämishankkeet
Aurea Valmennuksella on hyvä yhteistyöverkosto mittavienkin kehittämishankkeiden toteuttamiseen. Hankkeissa voidaan yhdistää koulutusta, coachingia ja työnohjausta tarpeen mukaan. Myös työhyvinvointi- ja työilmapiirikartoituksia, temperamentti- ja persoonallisuustestejä (mm. MBTI, enneagrammit) sekä ns. 360-kartoituksia voidaan tarvittaessa käyttää.


Prosessikonsultointi
Prosessikonsultoinnissa valmentaja toimii läheisessä yhteistyössä yrityksen johdon kanssa. Toimintaa kehitetään yhdistämällä yrityksen sisäiset ja ulkopuoliset näkemykset ja toiminnan muutokset toteutetaan tavoitteellisesti yhdessä henkilöstön kanssa. Kyseessä on pitkäjänteinen menetelmä, jolla päästään pienin askelin suuriin muutoksiin.


[